Bouddha Taekwondo
Helsingborg

Klicka här för att redigera underrubrik

Gradering


Vitt bälte

Gult bälte

Grönt bälte 
Grönt med blått streck

Blått bälte
Blått med rött streck

Rött bälte
Rött bälte med 1 svart streck
Rött bälte med 2 svarta streck
Rött bälte med 3 svarta streck

Svart bälte - 1 Dan

Gult bälte

Saa Jo ap kubi – momtong makki

Saa Jo ap kubi – ap chagi

Saa Jo ap kubi – momtong jireugi


Grönt bälte

Taekgeuk: Il jang


Grönt med blått streck

Taekgeuk: I jang


Blått bälte

Taekgeuk: Sam jang


Blått bälte med rött streck

Taekgeuk: Sa jang


Rött bälte

Taekgeuk: Oh jang


Rött bälte - 1 svart streck

Taekgeuk: Yook jang


Rött bälte - 2 svarta streck

Taekgeuk: Chil jang


Rött bälte - 3 svarta streck

Taekgeuk: Pal jang


Svart bälte - 1 Dan

Koryo


10 GUP - Vitt bälte

Det vita bältet får man automatiskt när man
börjar träna. Den vita färgen representerar 
renhet - oskuld om arten


9 GUP - Gult bälte

Det gula bältet antyder att eleven börjar lära sig
de grundläggande teknikerna. Den gula färgen
kan också liknas vid ett planterat frö.

Poomsae
Saa Jo - momtong makki / ap chagi / momtong jireugi

Seogi
Juchum seogi 
Ap seogi         
Ap kubi seogi    

Jireugi
Momtong jireugi
Baro jireugi
Bandae jirugi

Makki
Arae makki
Momtong makki
Eolgul makki

Chagi
Ap chagi
Pit chagi
Ap cha olligi

Mitts-teknik
Pit chagi

Gyarogi
2x2 min

Kyukpa
Momtong jireugi

Terminologi
Räkna 1-10
Tae-Kwon-Do
WTF
Charyot
Kyung Ye
Joonbi
Sii jaak
Kaljeo
Ke seu
Geuman

Mönster
4 riktningar

Ställningar
Ridande ställning
Kort framåt steg
Långt framåt steg

Slag
Mittendels slag
Motsatt (sida) slag
Samma (sida) slag

Blockeringar
Låg blockering
Mitt blockering
Hög blockering

Sparkar
Framåt spark
Låg framåt rund spark
Uppåt spark med rakt ben

Mitts-teknik
Låg framåt rund spark

Sparring
2x2 min

Krossteknik
1 bräda

Terminologi
Räkna 1-10 på koreanska
Förklara "Tae"  "kwon"  "do"
Vad står WTF för?
Givakt
Buga
Färdig
Börja
Avbryt
Fortsätt
Sluta

8 GUP - Grönt bälte
Det gröna bältet visar att eleven börjar ut-
vecklas inom TKD. Den gröna färgen betyder
tillväxt. Den gröna färgen kan också liknas vid
en planta som tränger upp ur jorden.

Poomsae

Taegeuk IL Jang


Seogi
Moa-Seogi


Jireugi
Eolgul-Jireugi


Makki

Momtong An-Makki
Momtong Bakkat-Makki


Chagi
Yeop chagi

Dollyo chagi


Mitts-teknik

Ap chagi
Yeop chagi


Gyarogi

2x2 min


Kyukpa

Eolgul jireugi

Are jireugiTerminologi

Dojang
Doobok
Tti

Mönster

Mönster: 1


Ställningar
Givakt ställning med knutna nävar


Slag

Högt slag


Blockeringar

Mitt inåtgående blockering

Mitt utåtgående blockering


Spark

Sidospark

Framåt hög rund spark


Mitts-teknik

Framåt spark

Sidospark


Sparring

2x2 min


Krossteknik

1 bräda

1 bräda


Terminologi

Träningslokal

Träningsdräkt

Bälte


Samt övriga krav till tidigare bälten


7 GUP - Grönt bälte med blått streck

Det blå strecket visar att eleven börjar närma
sig det som krävs för det blå bältet men är
inte där ännu.

Poomsae
Taegeuk I Jang

Seogi
Dwit kubi
Ap kubi seogi

Jireugi
Momtong dubeon jireugi
Han sonnal mok chigi

Makki
Han sonnal momtong bakkat makki

Mitts teknik
Dwit chagi
Naeryo chagi
Tornado

Självförsvar
Frigöringsteknik mot handled och hals

Gyarogi
2x2 min

Kyukpa
Yeop chagi
Eolgul jireugi

Terminologi
Gup
Dan
Kyosanim
Sabonim
Chong
Hong
Kiap

Mönster
Mönster: 2

Ställning
Bakåtställning
Långt framåt steg

Slag
Mitt dubbel slag
Enkelt hals knivslag

Blockering
Enkel mitten utåtgående knivhandsblockering

Mitts teknik
Bakåt spark
Yx spark
Snurrande spark mot midjan

Självförsvar
2 st tekniker

Sparring
2x2 min

Krossteknik
1 bräda
1 bräda

Terminologi
Elevgrad - färgade bälten
Instruktörsgrad - svart bälte
Instruktör 1-3 dan
Instruktör 4-7 dan
Blå
Röd
Kampskrik

Samt övriga krav till tidigare bälten

6 GUP - Blått bälte
Det blå bältet visar att eleven når högre i sina
kunskaper. Den blå färgen betyder himmel. Den
blå färgen kan  liknas vid en planta som växer
och sträcker sig mot himmeln.

Poomsae
Taegeuk Sam Jang

Jireugi / Chigi
Dung chumok eolgul ape chigi
Jobi-poom sonal mok chigi

Chireugi
Pyonsonkeut sewo chireugi

Makki
Sonnal momtong makki

Chagi
Naggeo chagi
Pandae dollyo chagi
Mireo chagi

Självförsvarsteknik
Frigöringsteknik mot handled och hals

Gyarogi
2x2 min

Kyukpa
Sonnal mok chigi
Valfri fotteknik

Terminologi
Förklara skillnaden mellan:
1. Jireugi och chigi
Förklara skillnaden mellan:
2. Sonnal och Hansonnal
Gyarogi
Kyong-go
Gam-jeom

Mönster
Mönster: 3

Slag
Ovansidan av knytnäven slag i ansiktet
Blockering och knivhandsslag mot halsen

Stöt
Fingertopps stöt mot plexus

Blockering
Dubbel knivhandsblockering

Spark
Krokspark
Spark bakom ryggen
Knuff spark

Självförsvarsteknik
4 stycken

Kamp
2x2 min

Krossteknik
1 bräda
1 bräda - passande valfri fotteknik

Terminologi
Jireugi: Slag som kommer från bältet
Chigi: Slag som kommer övriga områden
Sonnal: Dubbel knivhand
Hannsonnal: Enkel knivhand
Kamp
Varning:  -0.5 poäng
Avdrag:    -1 poäng

Samt övriga krav till tidigare bälten